Derneğimizden Haberler

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartları birfiil yaptığı işlede tahlil eden icra memurlarının özlük ve ekonomik durumlarının gün geçtikçe daha sıkıntılı bir hal aldığı tüm tarafların malumudur.

Binlerce kişi 6736 sayılı Alacak Yapılandırma kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2016/06 öncesinde bulunan prim borçlarını yapılandırdı. Yapılandırma başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için Genel Sağlık Sigortası hariç olmak üzere 25.11.2016 tarihinde sona erdi.

İCRADER tarafından 2010 yılında fiilen gündeme getirilen SGK çalışanlarına "UZMANLIK" hakkı verilmesinin zorunluluk olduğu fikri bugün artık herkesçe kabul görmüş durumdadır.

İstanbul Satış Birimi Müdürlüğü görevini yürüten Başkan'ımız Sn. Olkan Uzman, Ümraniye Merkez Müdürü olarak atanmıştır. Başkanımıza yeni görevinin başarılar dileriz.

SGK ile Türk Kızılay'ının ortak düzenlediği ve Derneğimizin de destek verdiği Halep'e yardım kampanyası ile ilgili Başkan Yardımcımız Sayın Tayfun Öztürk'ün yaptığı açıklama.

Son dönem Kurum Alacaklarının Takip ve Tahsili Eğitimimizde Sigorta Primleri Genel Müdürümüz sayın Ahmet Açıkgöz'ü ağırladık.