Derneğimizden Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde 05.04.2014 günü Ankara'da yapılan, kurum personelinin yaklaşık %36'sının katıldığı sınavı kazanan, tercihlerini yapan ve arasında değerli meslektaşlarımızın da bulunduğu Merkez Müdür Yardımcısı kadrosu için yerleştirme işlemleri 18.09.2014 günü Kurumun Erdoğan Özen konferans salonunda gerçekleştirildi.

666 Sayılı Kanunu Hükmünde Kararnameyle eşit işe eşit ücret ilkesi kapsamında bir düzenlemeye gidilmek istenmiş ve fakat bu durum aynı kurumda aynı işi yapan personel arasında dahi farklı ücretlendirmelere neden olmuştur. 666 Sayılı KHK’nın yayımı tarihinden sonra göreve başlayan arkadaşlarımızın mağduriyetleri bir vaka olmakla birlikte, 666 öncesi göreve başlayan arkadaşlarımızın da ciddi hak kayıpları söz konusudur. Bu nedenle, derneğimiz Hukuk Komisyonu konuyla ilgili etraflıca bir çalışma yürütmüş ve çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir.


İhtilaflı Primler Daire Başkanlığının başlatmış olduğu "İllerde Yerinde Eğitim Projesi"nin bu sefer ki ayağı Sakarya'da gerçekleştirildi.

İkramiyelerin kişisel davalar sonucu geriye dönük ödenip ödenmemesi yönünde icra memurları arasında ihtilaf çıktığı görülmüştür. Bilgi kirliliğinin önlenmesi için derneğimiz konuya açıklık getirme gereği hissetmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun görevde yükselme sınavı sonucu yapacağı atamalar için beklenen, “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” Başbakanlık tarafından 23.07.14 tarihli ve 29069 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.